Znieczulenie - rodzaje


Zabiegi operacyjne związane ze znacznym bólem lub nieprzyjemnymi doznaniami wykonywane są w znieczuleniu. W zależności od rodzaju operacji i potrzeb z nią związanych, a także zależnie od stanu zdrowia pacjenta i jego wieku można posłużyć się różnymi podanymi poniżej metodami znieczulenia. Każdy ze sposobów znieczulenia ma swoje zalety i wady. Lekarz anestezjolog zaproponuje takie znieczulenie, które będzie dla Państwa najkorzystniejsze i najlepiej dostosowane do planowanego zabiegu operacyjnego.

ZNIECZULENIE OGÓLNE

Polega na uśpieniu, zniesieniu bólu i niepożądanych odruchów u znieczulanego pacjenta. Jeśli zabieg trwa krótko (kilka lub kilkanaście minut) do znieczulenia ogólnego zwykle wystarcza podanie leków dożylnie. Do zabiegów dłuższych lub wymagających zwiotczenia mięśni konieczna intubacja tchawicy. Polega ona na umieszczeniu w tchawicy specjalnej rurki lub maski krtaniowej, która zabezpiecza drogi oddechowe pacjenta. W trakcie zabiegu stosowane są leki usypiające, przeciwbólowe, zwiotczające mięśnie a funkcje oddechowe pacjenta podtrzymuje aparat do znieczuleń. Po zakończeniu operacji i powrocie prawidłowej czynności mięsni rurka intubacyjna usuwana jest z krtani. Po znieczuleniu ogólnym pacjent pozostaje kilka godzin na sali pooperacyjnej, gdzie monitoruje się czynność serca, ciśnienie tętnicze i poziom tlenu we krwi.

ZNIECZULENIE PRZEWODOWE

Polega na wyłączeniu czucia bólu w poszczególnych regionach ciała poprzez podanie leku znieczulającego w okolice nerwów przewodzących ból z obszarów ciała ,w obrębie których wykonywany jest zabieg. Jest rodzajem znieczulenia ,które w najmniejszy sposób obciąża organizm. Najczęściej wykonuje się znieczulenie podpajęczynówkowe lub zewnątrzoponowe, polegające na podaniu leku znieczulającego w okolicę kręgosłupa. Ból związany z nakłuciem towarzyszącym każdemu znieczuleniu przewodowemu jest niewielki, ponieważ igły używane do tego celu są bardzo cienkie. Znieczulenie przewodowe dedykowane jest tym z Państwa ,u których istnieją techniczne możliwości wykonania operacji bez konieczności podawania środków znieczulających ogólnie i zwiotczających mięsnie. W czasie trwania zabiegu pacjent jest przytomny. Jeżeli jednak wyrazi wolę snu, otrzyma łagodne leki powodujące sen. Najważniejszą zaletą znieczulenia przewodowego jest zapewnienie analgezji-braku odczuwania bólu również w okresie pooperacyjnym, mniejsze ryzyko nudności i wymiotów, mniejsze krwawienie śródoperacyjne oraz mniejsze ryzyko powikłań płucnych i zakrzepowo-zatorowych.

ZNIECZULENIE SPLOTÓW NERWOWYCH

To blokada struktur zawierających w sobie kilka nerwów. Najczęściej wykonywaną blokadą jest znieczulenie splotu ramiennego, wskazana do operacji w zakresie kończyny górnej. Zalety tej techniki to długi czas zniesienia bólu, niewielkie zagrożenie dla pacjentów z chorobami serca, układu oddechowego, cukrzycą. Ryzyko uszkodzenia nerwów jest minimalne ze względu na stosowanie stymulatorów nerwów obwodowych.

ZNIECZULENIE ODCINKOWE DOŻYLNE

Wykonuje się je najczęściej do blokady nerwów zaopatrujących kończynę górną. Jest bezpieczną metodą polegającą na podaniu środka znieczulenia miejscowego do żyły operowanej kończyny- po uprzednim zaciśnięciu ramienia specjalną opaską. Jest przydatne do zabiegów trwających poniżej 60 min. o umiarkowanym stopniu bolesności. Dzięki krótkiemu okresowi działania leków pacjent praktycznie po zabiegu może wrócić do domu.

RYZYKO

Każdy zabieg medyczny wiąże się z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych, niezależnych od wiedzy, umiejętności i poziomu zaangażowania lekarza. Są one związane ze stanem zdrowia pacjenta, współistniejącymi schorzeniami, zakresem interwencji chirurgicznej. Mogą być również następstwem indywidualnej, niemożliwej do przewidzenia reakcji na środki farmaceutyczne podawane podczas znieczulenia. Należy podkreślić ,że znieczulenie jest procedurą bezpieczną, powikłania zdarzają się wyjątkowo rzadko, ale ryzyka ich wystąpienia nie można wyeliminować całkowicie. Właściwa kwalifikacja do znieczuleń i należyta opieka nad pacjentem powodują ,że ryzyko powstania uszczerbku na Państwa zdrowiu jest minimalne. W wielu przypadkach mając do wyboru znieczulenie ogólne lub przewodowe, bezpieczniej wybrać anestezję przewodową, bo jej korzyści przewyższają ryzyko ewentualnego wystąpienia powikłań. O tym jednak zawsze decyduje lekarz.

 

pdf buttonAnkieta dla pacjenta

Anna Pruba