Zabiegi artroskopowe i małoinwazyjne wykonywane w Artromedical


Zabiegi w Artromedical ze względu na ich najwyższą jakość wykonywane są tylko prywatnie.

Bardzo duża ilość pacjentów oczekujących na zabiegi NFZ jest przyczyną długiej kolejki do ich wykonania. W przypadkach wymagających pilnego postępowania, braku możliwości oczekiwania lub chęci wyboru terminu istnieje możliwość wykonania zabiegu prywatnego znacznie szybciej.

Zabiegi operacyjne finansowane przez NFZ wykonywane są w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim i w Oddziale Chirurgii Dnia Jednego MegaMed w Bełchatowie, natomiast większość zabiegów prywatnych wykonywanych jest w oddziale operacyjnym Artromedical w Piotrkowie Trybunalskim lub w MegaMed.

Wykaz ważniejszych wykonywanych procedur operacyjnych:

   

   STAW KOLANOWY 

   Chirurgia artroskopowa stawu kolanowego

   • uszkodzenie - uraz łąkotki - szycie , oszczędne usunięcie uszkodzonych fragmentów
   • rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego - zerwanie ACL - niestabilność przednia - więzadło rzepki BPTB, ścięgna zginacze, miesień czworogłowy, przeszczepy allogeniczne bank tkanek
   • szycie - naprawa więzadła krzyżowego przedniego - ostry uraz
   • rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego - PCL - niestabilność tylna
   • szycie - naprawa więzadła krzyżowego tylnego - ostra niestabilność pourazowa
   • operacje rewizyjne - powtórne rekonstrukcje więzadeł krzyżowych - nawrotowa niestabilność
   • niestabilność - nawykowe – nawrotowe zwichnięcie rzepki
   • uszkodzenia chrząstki stawowej - chondromalacja - mikrozłamania, rekonstrukcje, przeszczepy chrzęstno - kostne, bioimplanty CHOPIN
   • choroba Osgood - Schlattera - jałowa martwica guzowatości kości piszczelowej
   • zespół tarcia pasma biodrowo - piszczelowego - ITB friction syndrom
   • torbiel - cysta podkolanowa Bakera
   • kolano skoczka
   • fałd błony maziowej - zespół fałdu przyśrodkowego - zespół shelfu
   • oddzielająca martwica chrzęstno - kostna - OCD
   • złamanie wyniosłości międzykłykciowej
   • Reumatoidalne Zapalenie Stawów - pełna przednio-tylna synowektomia
   • zapalenie błony maziowej - przerost błony maziowej - synowektomia
   • chondromatoza stawowa - chondromatosis
   • ciała wolne
   • barwnikowe kosmkowo - guzkowe zapalenie błony maziowej
   • dna moczanowa
   • chondrokalcynoza
   • artrofibroza - uwolnienia- ograniczenie ruchomości
   • fibromatoza - mnogie ciała wolne
   • zespół nadmiernego bocznego przyparcia rzepki
   • łąkotka hypermobilna
   • torbiel łąkotki
   • zapalenie kaletki maziowej
   • artroza - zwyrodnienie - ostofity

   Chirurgia klasyczna mało inwazyjna stawu kolanowego

   • urazy wielowięzadłowe - niestabilność wielokierunkowa
   • rekonstrukcja więzadła pobocznego piszczelowego - przyśrodkowego - MCL- niestabilność przyśrodkowa
   • szycie - naprawa więzadła pobocznego piszczelowego - MCL - świeże uszkodzenie
   • rekonstrukcja więzadła pobocznego strzałkowego - bocznego - LCL- niestabilność boczna
   • szycie - naprawa więzadła pobocznego strzałkowego - LCL - świeży uraz
   • niestabilność nawrotowa - zwichnięcie nawrotowe, nawykowe rzepki - osteotomiam Fulkersona, rekonstrukcja MPFL
   • osteotomie - choroba zwyrodnieniowa - artroza

   STAW BARKOWY

   Chirurgia artroskopowa stawu barkowego

   • niestabilność stawu barkowego - nawrotowe zwichnięcie barku - stabilizacja artroskopowa
   • uszkodzenie stożka rotatorów - uszkodzenie mięśnia nadgrzebieniowego - szycie - naprawa - plastyka stożka rotatorów
   • zwapnienia barku - wapniejące zapalenie - usunięcie zwapnień stożka rotatorów
   • impingement syndrome - ciasnota podbarkowa - zespół ciasnoty podbarkowej - akromioplastyka
   • zapalenie kaletki podbarkowej
   • zapalenie bicepsa
   • zerwanie bicepsa - uszkodzenie mięśnia dwugłowego ramienia - uszkodzenie SLAP
   • ciała wolne stawu barkowego
   • bark zamrożony - artroliza - uwolnienie barku zamrożonego
   • artroza - osteofity - stawu barkowo obojczykowego - plastyka - operacja MUMFORD
   • staw mostkowo-obojczykowy - plastyka

   Chirurgia klasyczna miniinwazyjna stawu barkowego

   • nawykowe zwichnięcie barku - uszkodzenie panewki stawu barkowego - Hill - Sachs - operacja Bristow-Latarjet
   • staw barkowo - obojczykowy - operacja mało inwazyjna MINAR
   • staw mostkowo - obojczykowy plastyka

   STAW SKOKOWY, SKOKOWO - PIĘTOWY I STOPA

   Chirurgia artroskopowa stawu skokowego i podskokowego (skokowo - piętowego, skokowego dolnego)

   • impingement syndrom stawu skokowego- zespół "zakleszczania" - konflikt tkanek miękkich
   • meniscoid
   • osteofity - impingemet kostny
   • uszkodzenia chrząstki
   • oddzielająca martwica chrzęstno - kostna kości skokowej
   • zapalenie błony maziowej – synowektomia
   • kość trójkątna – impingement tylny
   • zespół zatoki stępu
   • artrodeza - usztywnienie

   Chirurgia klasyczna mało inwazyjna stawu skokowego stopy

   • niestabilność stawu skokowego - nawykowe skręcenie stawu skokowego
   • zmiany zwyrodnieniowe stawu skokowego - artrodeza
   • kość łódkowata dodatkowa
   • koalicje piętowo-łódkowe i piętowo - skokowe
   • zespół kanału stępu - uwolnienie
   • uszkodzenie ścięgien mięśni strzałkowych
   • uszkodzenie ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego
   • stopa wrażliwa - paluch koślawy, palce młotkowate, płaskostopie porzeczne
   • staw skokowo - piętowy – artrodeza
   • uszkodzenia - niewydolność mięśnia piszczelowego tylnego- nabyte koślawe zniekształcenie stopy
   • schorzenia ścięgna Achillesa - uszkodzenia urazowe, schorzenia przewlekłe

   STAW BIODROWY

   Chirurgia klasyczna mało inwazyjna i artroskopia biodra

   • uszkodzenia chrząstki
   • patologie obrąbka stawowego
   • leczenie FAI (CAM, Pincer) - zespół zakleszczania udowo - panewkowego
   • biodro trzaskające - zespół tarcia pasma biodrowo - piszczelowego

   STAW ŁOKCIOWY

   Chirurgia klasyczna mało inwazyjna i artroskopia łokcia

   • ciała wolne
   • łokieć tenisisty
   • resekcja głowy kości promieniowej
   • fibromatoza – ciała wolne
   • zespół rowka nerwu łokciowego
   • "łokieć tenisisty"

   INNE ZABIEGI - ARTROSKOPOWE

   •  zespół kanału nadgarstka - ciasnota kanału nadgarstka - artroskopowe leczenie
   • kaletki maziowe - artroskopowe leczenie

   CZYNNIKI WZROSTOWE - TERAPIA BIOLOGICZNA PRGF, PRP, KOMÓRKI MACIERZYSTE

   Iniekcje przeskórne

   • łokieć tenisisty - zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej
   • zespoły bólowe, częściowe uszkodzenia ścięgna Achillesa
   • rozcięgno piętowe – zapalenie – ostroga piętowa
   • częściowe uszkodzenia - zapalenia stożka rotatorów
   • uszkodzenia mięśni i więzadeł - świeże - ostre urazy
   • uszkodzenia więzadeł - świeże - ostre urazy
   • przewlekłe zespoły bólowe - entezopatie
   • RECOVER Biomet
   • APC Arthrex
   • Harvest

   Biologiczne uzupełnienie zabiegów operacyjnych

   • naprawa i rekonstrukcje więzadeł
   • osteotomie
   • naprawa łąkotek
   • oddzielająca martwica chrzęstno - kostna
   • uszkodzeń chrząstki stawowej
   • operacje wymagające zwiększonego potencjału gojenia tkanek