Cennik zabiegów prywatnych


Zabiegi wykonywane przez nasz zespół mogą być finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) lub prywatnie przez pacjentów. Wykonywane w ten sposób operacje nie różnią się co do jakości, użytych implantów czy sposobu - zawsze kierujemy się naszą najlepszą wiedzą i doświadczeniem.

Bardzo duża ilość pacjentów oczekujących na zabiegi NFZ jest przyczyną długiej kolejki do ich wykonania. W przypadkach wymagających pilnego postępowania, braku możliwości oczekiwania lub chęci wyboru terminu istnieje możliwość wykonania zabiegu prywatnego znacznie szybciej.

Ze względu na to, że po operacjach mogą wystąpić dolegliwości bólowe jak również na fakt że po znieczuleniu pacjent powinien pozostać pod intensywnym nadzorem, cena zabiegu obejmuje zawsze pobyt - jedną noc w szpitalu i związaną z tym opiekę. W skład ceny wchodzą także wszystkie inne koszty: często niezbędne w leczeniu drogie implanty (śruby, kotwice itp), używane leki, badanie histopatologiczne czy śniadanie dające "energię" na wyjście do domu.

Większość zabiegów prywatnych wykonywanych jest w oddziale operacyjnym Artromedical w Piotrkowie Trybunalskim lub w MegaMed

Załączony poniżej cennik ma chrakter orientacyjny. Ze względu na rodzaj i ilość użytych implantów a także możliwość wystąpienia złożonych urazów cena zabiegu jest ustalana przez lekarza prowadzącego indywidualnie w zależności od leczonego przypadku.

 

STAW KOLANOWY, KOLANO

Rodzaj zabiegu Cena
[PLN/brutto]
Artroskopia lecznicza stawu kolanowego- wycięcie części łąkotki, opracowanie uszkodzeń chrząstki, usunięcie fałdów błony maziowej, usunięcie osteofitów itd 3 800
Artroskopia lecznicza stawu kolanowego - synowectomia,uwolnienie przykurczów stawu, capsulotomia, szycie uszkodzenia łąkotek bez uzycia imlantów , niestabilność rzepki metodą artroskopową, leczenie kolana skoczka itd 4 200
Artroskopowe szycie masywnego uszkodzenia łąkotki, szycie obu łąkotek 4 500
Artroskopia operacyjna z rekonstrukcją więzadła pobocznego strzałkowego lub piszczelowego 7 500 - 9 000
Rekonstrukcja rogu tylno - bocznego kolana z rekonstrukcją więzadła pobocznego strzałkowego metodą La Prade + artroskopia

- przeszczepy własne

- przeszczepy z banku tkanek

 


9 500

12 800

Artroskopia + rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego 7 000 - 9 500
Artroskopia kolana z artroskopowym leczeniem choroby Osgood - Schlattera 4 200
Artroskopia kolana z osteotomią wg Fulcersona 4 800 - 5 500
Osteotomia wg Fulcersona mini open 4 000
Rekonstrukcja MPFL + artroskopia (boczne uwolnienie itd) 7 500 - 8 500
Rekonstrukcja MPFL + MPTL + Elmslie - Trillat + artroskopia 8 000 - 9 500
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego z użyciem śrub tytanowych po wcześniejszych procedurach wieloetapowych 6 500
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego z użyciem endobuttona (bez artroskopowego leczenia innych schorzeń) 7 500
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego z użyciem śrub biowchłanialnych 8 000
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego z podwójną stabilizacją w kanale piszczelowym 8 500 - 9 500
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego z podwójną fiksacją w kanale piszczelowym i udowym 9000 - 10000
Artroskopowa rekonstrukcja rewizyjna (powtorna) jednoetapowa wiezadła tylnego w zależności od rodzaju implantów 10000-13000
Artroskopowa rekonstrukcja rewizyjna (powtorna) jednoetapowa wiezadła krzyżowego przedniego w zależności od rodzaju implantów 8500 - 11000

TORBIEL PODKOLANOWA, TORBIEL BAKERA, CYSTA BAKERA

Rodzaj zabiegu Cena
[PLN/brutto]
Artroskopia lecznicza kolana z artroskopowym usunięciem torbieli Bakera i mechanizmu zastawkowego 4 500 - 5 500

STAW BARKOWY, BARK

Rodzaj zabiegu Cena
[PLN/brutto]
Artroskopia lecznicza stawu barkowego (debridemet, tenotomia bicepsa, akromioplastyka, staw obojczykowo - barkowy) 7 000
Artroskopia lecznicza + uszkodzenie głowy długiej bicepsa 7 500 - 8 000
Artroskopowe leczenie niestabilności stawu ramienno - łopatkowego 8 000 - 9 800
Artroskopowe leczenie niestabilności stawu ramienno - łopatkowego + remplissage 8 700 - 10500
Plastyka niestabilności stawu ramienno - łopatkowego w uszkodzeniach kostnych w/g Latarjet
mini - open
7 000 - 9 000
Artroskopowe leczenie uszkodzenia stożka rotatorów w zależności od użytych implantów 8 500 - 12000
Rekonstrukcja uszkodzenia stawu obojczykowo - barkowego mini open / artroskopowo 7 800

STAW SKOKOWY, SKOKOWO - PIĘTOWY I STOPA

Rodzaj zabiegu Cena
[PLN/brutto]
Artroskopia lecznicza stawu skokowo - goleniowego (impingement, ciała wolne itp) 3 800
Artroskopia lecznicza stawu skokowo -piętowego 3 800
Endoskopia w tendinopatiach - ścięgna Achillesa, piszczelowego tylnego i ścięgien strzałkowych, zginacza długiego palucha 3 800 - 4 500
Operacyjne leczenie uszkodzeń i entezopatii przyczepu piętowego ścięgna 6 700 - 7 800
Plastyka zastarzałego uszkodzenia ścięgna Achillesa (tkanki własne) 6 800 - 7 800
Operacja niestabilności stawu skokowego

- mini open

- artroskopowo

 

6 200 - 7 800

6 500 - 8 500

Niewydolność mięśnia piszczelowego tylnego 7 000 - 9 500
Usunięcie kości łódkowatej dodatkowej z wtórnym przytwierdzeniem śc. M. piszczelowego tylnego 3 800
Paluch koślawy, wycięcie kaletki palucha z korekcją tkanek miękkich z osteotomią I-szej kości śródstopia - Operacja haluksów (jedna strona) 2 500 - 3 000
Korekcja palca młoteczkowatego z paluchem koślawym jednoczasowo 3 000 - 3 400
Usunięcie zespoleń ze stopy 1 500
Korekcja palca młoteczkowatego 1 800

STAW BIODROWY, BIODRO

Rodzaj zabiegu Cena
[PLN/brutto]
Plastyka pasma biodrowo-piszczelowego - Plastyka biodra trzaskającego zewnętrznego mini open 2 800
Endoskopowa plastyka biodra trzaskającego 3 800
Artroskopia operacyjna stawu biodrowego CAM / PINCER (bez użycia implantów) 8 500 - 10000
Artroskopia operacyjna stawu biodrowego CAM / PINCER + naprawa obrąbka 8 800 - 12000
Operacyjna plastyka stawu biodrowego CAM / PINCER - mini open 7 500 - 9 000
Operacyjna plastyka stawu biodrowego CAM / PINCER - mini open + naprawa obrąbka 8 200 - 9 800

STAW ŁOKCIOWY, ŁOKIEĆ

Rodzaj zabiegu Cena
[PLN/brutto]
Artroskopia lecznicza stawu łokciowego (łokieć tenisisty +chrząstka +fałdy) 4 000
Artroskopowe uwolnienie przykurczu stawu łokciowego 5 000 - 7 000
Operacyjne leczenie "rowka nerwu łokciowego" 3 000 - 3 500
Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości (kość ramienna) , operacja łokcia tenisisty mini - open 2 800
Artroskopowa plastyka łokcia tenisisty 3 800

NADGARSTEK, RĘKA

Rodzaj zabiegu Cena
[PLN/brutto]
Artroskopia operacyjna nadgarstka 3 800
Artroskopia + artroskopowe usunięcie torbieli galaretowatej nadgarstka 3 900
Artroskopowa naprawa chrząstki trójkątnej 4 500 - 6 200
Artroskopowa plastyka niestabilności nadgarstka 4 200 - 6 000
Uwolnienie przykurczu Dupuytrena, Choroba Dupuytrena 1 800 - 2 500
Uwolnienie kanału nadgarstka- zespół cieśni kanału nadgarstka / kanału Guyona 2 000 - 2 700
Artroskopowe leczenie zespołu cieśni nadgarstka 2 500
Nacięcie pochewki ścięgna - zaciskające zapalenie pochewek oraz choroba de Quervein 1 900
Nacięcie pochewki ścięgnistej na ręce - palec "trzaskający" 1 500
Artroskopia operacyjna stawu CMC kciuka 3 500
Artroskopia operacyjna stawu CMC kciuka + interpozycja bio w niestabilności 4 400 - 5 200
Usunięcie zespoleń z ręki 1 500

INNE

Rodzaj zabiegu Cena
[PLN/brutto]
Usunięcie kaletek 1 000 - 1 500
Artroskopowe usunięcie kaletek 2 800
Wycięcie zmiany tkanek miękkich - (kaszaki, tłuszczaki,włókniaki z bad hispat.) 1 500 - 1 800
Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia- plastyka paznokcia wrastającego 1 800
Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna (pierwotne) 1 700