Rehabilitacja pooperacyjna


Celem tego postępowania jest doprowadzenie pacjenta do pełnej sprawności. Uzyskanie tego efektu nastąpi jeśli przywrócimy pełną sprawność danego stawu, oraz prawidłową pracę całej kończyny zapobiegając przeciążeniom operowanych tkanek.

Program rehabilitacji po zabiegu operacyjnym powinien być dobierany indywidualnie! i zależeć od:

Przebieg tego programu jak i jego intensywność zależna jest od czasu gojenia operowanych tkanek i blizn po zabiegu jak i indywidualnej wrażliwości chorych na stan podrażnienia (np. odczyn zapalny stawu-obrzęk).

Dlatego rehabilitację po zabiegu można podzielić na kilka etapów:

  1. wczesna faza pooperacyjna (od wyjścia ze szpitala do ok. 4 tygodni),
  2. faza powrotu funkcji (od 4-6 tyg. do 8-12 tyg.),
  3. okres pełnej funkcji stawu i aktywności rekreacyjnej (3-6miesiąc).

We wczesnej fazie stosujemy:

W fazie powrotu funkcji stosujemy:

a) ćwiczenia:

b) schładzanie stawu po ćwiczeniach,

c) stopniowe obciążanie chorej kończyny do pełnego i prawidłowego podporu na niej.

W okresie powrotu pełnej funkcji i aktywności ruchowej stosujemy:

Michał Kabziński