Przygotowanie do zabiegu operacyjnego w szpitalu Artromedical


Gdzie i kiedy się zgłosić:

Proszę o zgłoszenie się w dzień planowanego zabiegu na umówioną godzinę w wyznaczonym miejscu czyli:

Artromedical Szpital ul. Rakowska 15, Piotrków Trybunalski - główne wejscie do budynku szpitala.

Co zabrać:

 • kule łokciowe (w przypadku kończyn dolnych)
 • skierowanie od lekarza rodzinnego na oddział ortopedyczny ( data na skierowaniu nie wcześniej niż 7 dni przed przyjęciem do szpitala)
 • stabilizator - w zależności od zaleceń lekarza prowadzącego
 • ważna legitymacja ubezpieczeniowa wraz z nr NIP i adresem zakładu pracy, dodatkowo kserokopia trzech pierwszych stron legitymacji, książeczka zdrowia lub zaświadczenie o przebytym szczepieniu przeciwko wzw B (,,żółtaczka zakaźna”), dowód osobisty lub paszport
 • zdjęcia RTG i wyniki innych badań obrazowych (rezonans, tomografia, itp.), wypisy ze szpitala
 • w przypadku chorób dodatkowych- wyniki badań, dokumentacja medyczna, przyjmowane leki
 • w przypadku dodatkowych ubezpieczeń czysty wniosek ubezpieczyciela
 • w przypadku posiadania kompresów żelowych chłodzących powinno sie je także zabrać także (opcjonalnie)

Przygotowanie:

 • ostatni mały posiłek najpóźniej 8 godzin przed planowanym zabiegiem, ostatnie wypite płyny najpóźniej 5 godz. przed zabiegiem(kawa, herbata, woda mineralna niegazowana).
 • w przypadku osoby niepełnoletniej - bezwzględna konieczność udzielenia pisemnej zgody na zabieg i znieczulenie (dwie osobne zgody) przez rodzica lub prawnego opiekuna (warunek wykonania zabiegu). W przypadku kiedy pacjent ma ukończone 16 lat, wszystkie zgody podpisuje dodatkowo on sam
 • proszę nie golić, nie kremować, nie balsamować planowanego miejsca zabiegu przez przynajmniej 10 dni przed operacja
 • leki p/zakrzepowe Clexane 0,04 lub Fraxiparin 0,3 proszę podać sobie dokładnie 12 godzin przed planowanym zabiegiem w/g instrukcji dołączonej do leku (tj. jedną ampułke).

Spis badań do operacji:

 1. grupa krwi oraz Rh
 2. HBs-Ag ( odporność na żółtaczkę)lub książeczka że było szczepienie na WZW
 3. morfologia, OB i CRP
 4. Na; K, poziom glukozy
 5. układ krzepnięcia (APTT,INR)
 6. mocznik i kreatynina
 7. badanie ogólne moczu
 8. Ze względu na możliwość obecności ognisk bakteryjnych w organizmie wymagane jest wykonanie zdjęcia pantomograficznego zębów i konsultacji stomatologicznej wykluczającej obecność stanów zapalnych.

W przepadku osób powyżej 40 roku życia lub z jakąś chorobą dodatkową (cukrzyca, nadciśnienie itd):

 • EKG
 • RTG klatki piersiowej

Badania wykonujemy najwcześniej tydzień przed planowanym zabiegiem z wyjątkiem pkt 2 - (można je wykonać wcześniej jest ważne przyjamniej kilak miesięcy)

Będzie potrzebna recepta na leki przeciwzakrzepowe (od lekarza pierwszego kontaktu lub przy ostatniej wizycie u ortopedy)

Lek p/zakrzepowy np. Clexane 0,04, Fraxiparin 0,4 ml - trzeba podać sobie samemu dokładnie 12 godzin przed przed planowanym zabiegiem w/g zamieszczonej do leku instrukcji (tj. jedną ampułke).

Wyjście:

 • wyjście ze szpitala najczęściej dzień po zabiegu
 • w przypadku leczenia czynnikami wzrostowymi nie wcześniej niż na następny dzień po ich podaniu pacjentowi nie wolno prowadzić samochodu w drodze do domu - ktoś musi go odebrać ze szpitala

Kontrola:

Patrz "postępowanie po artroskopii stawów" - artromedical.pl zakładka dla pacjenta lub inne w/g zaleceń lekarza

W razie pytań proszę o kontakt pod nr tel. +48 509 513 810 – asystentka dr Malinowskiego.